• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
privacy Hear! {'praıvəsı}
  • {N} mahremiyet, kişiye özellik, özel yaşam, gizlilik hakkı, gizlilik, dokunulmazlık, yalnızlık
privacy i. özellik; gizlilik; kişisel dokunulmazlık. in absolute privacy tamamen mahrem olarak, sır olarak.
privacy i.
1. mahremiyet: The English value their privacy. İngilizler mahremiyetlerine çok önem verir.
2. gizlilik.
privacy bilgi sırdaşlığı
privacy kişisel gizlilik

English » Turkish Indirect results Top
disturb smb.'s privacy
  • {V} özel hayatına müdahale etmek
in privacy
  • {ADV} özel olarak, gizlice
in strict privacy
  • {ADV} son derece gizli olarak
right of privacy
  • {N} dokunulmazlık hakkı
in absolute privacy tamamen aralarında kalmak üzere.
Pretty Good Privacy (PGP) iyi derece mahremiyet
privacy lock erişim kilidi
in absolute privacy * tamamen aralarında kalmak üzere.
privacy lock erişim kilidi
Packet Privacy Paket Gizliliği
Packet Privacy Paket Özelliği
Pretty Good Privacy (PGP)
Privacy Alert Gizlilik Uyarısı
Privacy Import Gizlilik Alımı
Privacy level Gizlilik düzeyi
privacy lock erişim kilidi
Privacy mark Gizlilik işareti
Privacy mark Kişiye Özel İşareti
Privacy options Gizlilik seçenekleri
Privacy Report Gizlilik Raporu