• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
reading Hear! {'ri:dıŋ}
 • {N} okuma, konferans, okumuşluk, bilgililik, yorum, kanaat, ölçüm (göstergede)
reading (i.), (s.) okuma; okunma; okunuş; edebi araştırma, çalışma; mana; okunacak metin; göstergenin kaydettiği öIçüm; metin; yorum; (s.) okumaya elverişli. reading desk kitap sehpası; kürsü. reading lamp masa lambası. reading room okuma salonu.
reading i.
1. okuma; okunma.
2. okunuş.
3. okunacak metin.
4. göstergenin kaydettiği ölçüm.
5. yorum.

s. okumaya elverişli.
reading (i.), (s.) okuma; okunma; okunuş; edebi araştırma, çalışma; mana; okunacak metin; göstergenin kaydettiği öIçüm; metin; yorum; (s.) okumaya elverişli. reading desk kitap sehpası; kürsü. reading lamp masa lambası. reading room okuma salonu.
reading i.
1. okuma; okunma.
2. okunuş.
3. okunacak metin.
4. göstergenin kaydettiği ölçüm.
5. yorum.

s. okumaya elverişli.

English » Turkish Indirect results Top
escape reading
 • {N} dinlendirici okuma
reading glass {'ri:dıŋglæs}
 • {N} pertavsız büyüteç
lip reading {lıp'ri:dıŋ}
 • {N} dudak hareketle, rini okumak
mind reading
 • {N} düşünce okuma
I would like to buy an easy reading in English.
 • {PHR} okuma: İngilizce bir kolay okuma satın almak istiyorum.
reading glasses
 • {N} okuma gözlükleri
reading stand
 • {N} kitap altlığı, kitap tutucu
speed-reading Hear!
 • {N} hızlı okuma
accuracy of reading okuma doğruluğu
Error reading .FAB file .FAB dosyası okunamıyor
Error Reading Directory Dizin Okuma Hatası
Error Reading Disk in Drive %s %s Sürücüsündeki Disketi Okuma Hatası
Error reading file OEMSETUP.BIN OEMSETUP.BIN dosyasını okuma hatası
Error reading from Queue Kuyruktan okuma hatası
Error reading GRAPHICS profile GRAPHICS belgisini okuma hatası
Error reading system files from source Sistem dosyalarını kaynaktan okuma hatası
Error reading tape Teybi okuma hatası
Error Reading the Joystick Oyun Çubuğunu Okuma Hatası
light reading wand ışık okuyan kalem
Now reading Pimdi okunuyor