• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
respect Hear! {rı'spekt}
 • {N} saygı, hürmet, riayet, uyma, hatır, ayrıcalık gözetme, bakım, ilgi, alâka
 • {V} saygı göstermek, saymak, hürmet etmek, ilgili bulunmak, uymak, riâyet etmek
respect i. münasebet, yön, husus; hürmet, saygı, itibar, hatır sayma; uyma; çoğ. hürmetler, selâmlar, saygılar. pay ones respects saygılarını sunmak. with respect to, in respect to göre, konusunda, -e gelince .
respect f. hürmet etmek, hürmete lâyık saymak; saygı göstermek; ilgisi olmak. respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse.
respect i.
1. saygı, hürmet: have respect for -e saygı duymak. pay one´s respects to -e saygılarını sunmak.
2. bakım, yön, açı, husus: This plan is flawed in two respects. Bu plan iki bakımdan hatalı.

f.
1. saygı göstermek.
2. -e uymak, -e riayet etmek: respect a law bir yasaya uymak.
respect i. münasebet, yön, husus; hürmet, saygı, itibar, hatır sayma; uyma; çoğ. hürmetler, selâmlar, saygılar. pay ones respects saygılarını sunmak. with respect to, in respect to göre, konusunda, -e gelince .

English » Turkish Indirect results Top
have respect for
 • {V} saygısı olmak, saygı duymak, saygılı olmak
in respect of
 • {ADV} gelince, konusunda, ilgili olarak, göre
in this respect
 • {ADV} bu konuda
pay respect
 • {V} saygı göstermek
show great respect
 • {V} el üstünde tutmak
show respect
 • {V} hürmet etmek, saygı göstermek
with all respect
 • {ADV} saygılarımla
without respect to persons
 • {ADV} hatır gönül dinlemeden, ayrıcalık gözetmeden
with respect
 • {ADV} ilgili olarak
with respect to
 • {ADV} gelince, konusunda, ilgili olarak, göre
respect oneself
 • {V} kendine saygısı olmak, özsaygısı olmak
self-respect Hear! {,selfrı'spekt}
 • {N} özsaygı, izzetinefis, kendine saygı, onur
in respect of
1. -e gelince.
2. ile ilgili olarak.
in respect to
1. ile ilgili olarak.
2. ile ilgili.
self-respect i. özsaygı, izzetinefis.
self-respect i. özsaygı, izzetinefis.
with all due respect kusura bakmayın ama ...: With all due respect I think you´re wrong. Kusura bakmayın ama bence yanılıyorsunuz.
with respect to
1. -e gelince.
2. ile ilgili olarak.
3. ile ilgili.
in respect to * ile ilgili olarak.
self-respect self-re.spect self'rispekt' İsim * özsaygı, izzetinefis.