• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
reveal Hear! {rı'vi:l}
  • {N} pervaz
  • {V} belli etmek, açığa vurmak, gözler önüne sermek, meydana çıkarmak, ifşa etmek, esin vermek, ilham vermek, vahiy etmek
reveal f.
1. ortaya/açığa çıkarmak; ortaya koymak, gözler önüne sermek; ele vermek; ifşa etmek, açığa vurmak: reveal one´s plans planlarını açıklamak. reveal corruption yolsuzluğu açığa vurmak. reveal one´s secret sırrını açmak.
2. göstermek: reveal oneself kendini göstermek.
3. ilham yoluyla bildirmek.
reveal i. mim. pencere veya kapı çerçevesinden duvarın kenarına kadar olan kısım, açıt yanağı.
reveal f. ifşa etmek, açıklamak, açığa vurmak; göstermek; ilham yoluyle bildirmek. revealment

i. açıklama.
reveal f.
1. ortaya/açığa çıkarmak; ortaya koymak, gözler önüne sermek; ele vermek; ifşa etmek, açığa vurmak: reveal one´s plans planlarını açıklamak. reveal corruption yolsuzluğu açığa vurmak. reveal one´s secret sırrını açmak.
2. göstermek: reveal oneself kendini göstermek.
3. ilham yoluyla bildirmek.

English » Turkish Indirect results Top
reveal a secret
  • {V} sırrı açığa vurmak
Reveal codes Açıklama kodları
Reveal codes Açıklama kodları
Reveal Tags Etiketleri Göster
reveal a secret sırrı açığa vurmak