• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
serpent Hear! {'sɜ:rpənt}
  • {N} kıvrık havai fişek, yılan, yılan takımyıldızı, hain, yılan gibi kıvrılan şey, kıvrımlı parça
serpent (i.) yılan; iblis; yılan gibi hain adam; eskiden kullanılan yılankavi bir nefesli çalgı.
serpent i. yılan.
serpent (i.) yılan; iblis; yılan gibi hain adam; eskiden kullanılan yılankavi bir nefesli çalgı.
serpent i. yılan.

English » Turkish Indirect results Top
sea serpent {'si:,sɜ:rpənt}
  • {N} denizyılanı
sea serpent denizyılanı i.