• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
shrivel Hear! {'ʃrıvəl}
  • {V} kırıştırmak, buruşturmak, büzmek, kurutmak, kırış kırış yapmak, kırışmak, buruşmak, içi geçmek, aciz duruma düşmek
shrivel f. (ed veya led, ing veya ling) kuruyarak çekilip büzülmek ve buruşmak.
shrivel f. (

shriveled/

shrivelled,

shriveling/

shrivelling) kuruyup buruş buruş olmak; büzüşmek.
shrivel shriv.el şrîv'ıl Fiil [D] shriveled/shrivelled, shriveling/shrivelling * kuruyup buruş buruş olmak; büzüşmek.
shrivel (ed veya led, ing veya ling) kuruyarak çekilip büz

English » Turkish Indirect results Top
shrivel up
  • {V} kırıştırmak, buruşturmak, kırış kırış yapmak, kırışmak, buruşmak, büzüşmek, pörsümek
shrivel up buruş
shrivel up kırıştırmak, buruşturmak, kırış kırış yapmak, kırışmak, buruşmak, büzüşmek, pörsümek f.