• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
smother Hear! {'smʌðər}
  • {N} baskı altında kalma, boğucu duman, yoğun duman, boğucu madde
  • {V} boğmak, boğarak öldürmek, bastırmak, kontrol altına almak, boğulmak, yenilmek
smother f.
1. (duman/havasızlık) boğmak/bunaltmak/boğarak öldürmek; (dumandan/havasızlıktan) boğulmak/bunalmak/boğularak ölmek.
2. (yastık, battaniye v.b. ile) (birini) boğmak, boğarak öldürmek.
3. in/with (birini) -e boğmak, -e garketmek: She smothered him in kisses. Onu öpücüklere boğdu.
4. (birinin/bir şeyin) gelişmesini engellemek; -i bastırmak: He smothered his rage. Öfkesini zaptetti.
5. (yangını) havasız bırakarak söndürmek.
smother i.

f. boğucu madde; bozulma hali; baskı altında kalma;

f. boğmak, dumana veya toza boğmak; bastırmak; zaptetmek; gizli tutmak; yemeğin üstü başka bir şeyle kaplanmış olarak pişirmek; boğulmak, nefes alamamak; örtülüp çıkamamak; bastırılmak; zaptolunmak, salıverilmemek. smothery

s. boğucu.
smother smoth.er sm^dh'ır Fiil * (duman, havasızlık) boğmak, bunaltmak veya boğarak öldürmek; (dumandan, havasızlıktan) boğulmak, bunalmak veya boğularak ölmek. * (yastık, battaniye v.b. ile) (birini) boğmak, boğarak öldürmek. * {in/with} (birini) -e boğmak, -e gark etmek. * (yangını) havasız bırakarak söndürmek.
smother boğucu madde; bozulma hali; baskı altında kalma;

English » Turkish Indirect results Top
smother in
  • {V} sımsıkı örtmek, kaplamak, sarmak
smother up
  • {V} bastırmak, yatıştırmak, örtbas etmek
smother with
  • {V} boğmak, sımsıkı örtmek, kaplamak
smother with kisses
  • {V} öpücüklere boğmak
smother in sımsıkı örtmek, kaplamak, sarmak f.
smother up bastırmak, yatıştırmak, örtbas etmek f.
smother with boğmak, sımsıkı örtmek, kaplamak f.
smother with kisses öpücüklere boğmak