• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
spade Hear! {speıd}
  • {N} maça, bel, bahçe küreği, kürek, top arabası mahmuzu, zenci [kötü], hadım edilmiş hayvan
spade i.

f. bahçıvan beli; ayıbalığını parçalamak için kullanılan büyük bıçak; ask. top arabasının arka tarafında bulunan ve top atılınca geri tepmesine mâni olan kazma şeklindeki demir, mahmuz;

f. bellemek, bel ile kazmak. call a spade a spade açıkça söylemek, isim vererek söylemek.
spade i. iskambilde maça.
spade i. bahç. bel.

f. bellemek, bel ile kazmak.
spade i. isk. maça.

English » Turkish Indirect results Top
call a spade a spade k. dili doğruya doğru, eğriye eğri demek, gerçekleri sakınmadan söylemek, dobra dobra konuşmak.
call a spade a spade * doğruya doğru, eğriye eğri demek, gerçekleri sakınmadan söylemek, dobra dobra konuşmak.
garden spade bahçe beli