• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
susceptible Hear! {sə'septəbəl}
  • {A} hassas, duyarlı, alıngan, duygulu, duygusal, elverişli, müsait, şıpsevdi, kolay aşık olan
susceptible s. çevresindekilerden kolaylıkla etkilenen; duygularına kolaylıkla kapılan (biri).
susceptible s. çabuk müteessir olan, hassas; alıngan; kolay aşık olan, şıpsevdi. susceptibility, susceptibleness

i. hassasiyet, alınganlık. susceptibly

z. hissedilir derecede.
susceptible sus.cep.ti.ble sısep'tıbıl Sıfat * çevresindekilerden kolaylıkla etkilenen; duygularına kolaylıkla kapılan (biri).
susceptible çabuk müteessir olan, hassas; alıngan; kolay aşık

English » Turkish Indirect results Top
be susceptible to
1. (bir hastalığa) karşı direnci olmamak.
2. (bir şey için) kolay bir hedef olmak: This place is susceptible to naval attacks. Burası denizden gelebilecek saldırılara açık.
3. -e kapılabilmek: I think he´ll be susceptible to her charm. Bence onun cazibesine kapılabilir.
be susceptible to * (bir hastalığa) karşı direnci olmamak. * (bir şey için) kolay bir hedef olmak. * -e kapılabilmek.
make susceptible hassaslaştır
susceptible of e hassas