• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
WASP Hear! {wɒsp}
  • {ABBR} Amerikalı: beyaz Protestan Amerikalı
wasp Hear! {wɒsp}
  • {N} arı, eşekarısı, sarıca arı, yabanarısı
WASP i. A.B.D., k. dili beyaz ırktan, Anglosakson soyundan ve Protestan mezhebinden olan kimse.
wasp i. zool. eşekarısı, yabanarısı.
Wasp i. A.B.D., k. dili, bak. WASP.

English » Turkish Indirect results Top
digger wasp {'dıgərwɒsp}
  • {N} sarıca arı
wasp waist ince bel.
wasp, wasp i. A.B.D., aşağ., (argo) beyaz Protestan Amerikalı.
wasp waist * ince bel.
wasp, wasp (A.B.D.), (aşağ.), (argo) beyaz Protestan Amerikal
potter wasp çömlekçi arısı
vespid wasp eşekarısı
wasp waist ince bel
wasp waisted ince belli
digger wasp sarıca arı
WASP (White Anglo-Saxon Protestant) beyaz protestan amerikalı