• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
year Hear! {jıər}
 • {N} sene, yıl, yaş
year i. sene; bir gezegenin güneş etrafinda döndüğü müddet; çoğ. yaş, ihtiyarlık; çoğ. zaman. year after year her sene. a year and a day huk. bir sene bir gün. year by year seneden seneye. year in year out seneden seneye ; daima, her zaman. year of grace miladi sene. year of Hegira hicri sene. astronomical year, solar year güneş yılı (365 gün, 5 saat, 48 dakika,
45.5 saniye) .calendar year, civil year bir ocakta başlayan resmi sene. fiscal year mali sene. leap year artıkyıl. lunar year kamer yılı. school year öğretim yılı. sabattical year bak. sabattical.
year i. yıl, sene.
year
1.

i. sene; bir gezegenin güneş etrafinda döndüğü müddet; çoğ. yaş, ihtiyarlık; çoğ. zaman. year after year her sene. a year and a day huk. bir sene bir gün. year by year seneden seneye. year in year out seneden seneye ; daima, her zaman. year of grace.
2. yıl. sene.
3. yil. sene.
Year Yıl

English » Turkish Indirect results Top
academic year
 • {N} akademik yıl
I would like to have a picture book for a five-year-old child.
 • {PHR} kitap: Beş yaşında bir çocuk için boyama kitabı arıyorum.
dominical year
 • {N} İsa: Hazreti İsa'nın yılı
since the year dot
 • {ID} çok eskiden beri, fi tarihinden beri
eight-year-old
 • {A} sekiz yaşında
five-year-old {'faıv,jıər'əʋld}
 • {A} beş yaşında
new year greeting
 • {N} yılbaşı tebrikleri
last year
 • {N} geçen sene
last year's
 • {A} geçen yılki
presidential year
 • {N} başkanlık seçimlerinin yapıldığı yıl
sabbatical year
 • {N} yedi yılda bir yapılan izin yılı (eğitmenler), Yahudilerin yedi yılda bir Ekim yapmadığı yıl
seven-year-old
 • {A} yedi yaşında
six-year-old
 • {A} altı yaşında
Do you think this is suitable for a five-year-old child?
 • {PHR} uygun: Beş yaşında bir çocuk için uygun bir oyuncağınız var mı?
throughout the year
 • {ADV} yıl boyunca
Best wishes for a Happy New Year!
 • {INTRJ} kutlu: Yeni yılınız kutlu olsun!
accounting year
 • {N} yıl: hesap yılı, yıl: mali yıl
all the year round
 • {ADV} yaz kış
civil year
 • {N} yıl: resmi yıl
financial year
 • {N} hesap dönemi, yıl: mali yıl