• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
AMED Sütunlar. * Birşeye devam üzere olma. * Mülâzemet etme.
ÂMED f. (Mâzi fiili olup mastar gibi kullanılır). Gelmek, geliş, vürud eyleme.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
ÂMED Ü REFT Geliş-gidiş.
ÂMED Ü ŞÜD Varıp gelme. Gidiş geliş; geldi gitti.
AN MİM AMED f. Tar: İslâmiyeti ve Türkçeyi öğretmek maksadıyla, devşirilerek toplanan ve Türk köylülerine satılan acemi oğlanlardan, müddetini tamamlayarak Rumeli Ağasının tezkeresiyle ulüfeye yazılanların kayıtlarına verilen işaret.
DER-AMED f. Gelir.
LÂZIM-AMED f. Lâzım gelir, lüzum eder. Lâzım geldi.
LÂZIM-ÂMED ÇÂR-ÇİZ Dört şey lâzım geldi.
SER-AMED (C.: Ser-âmedan) f. İleri gelen, başta bulunan.