• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
BELDE Memleket, şehir. * Büyük köy. * Yer, arz. * Göğüs, sadır. * İki kaş arasında kıl olmayıp açık olması.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
ARZ-I BELDE Ast: Herhangi bir bölgenin üstünden geçen arz dairesi.
ARZ-I BELDE TA'YİNİ Ast: Herhangi bir bölgede kutup yıldızı veya diğer yıldızlarla astronomik hesaplar yapmak suretiyle o yerin arzını tayin etmek.
BELDE-İ TAYYİBE Güzel ve hoş belde. Medine-i Münevvere.
EŞRAF-I BELDE Memleketin ileri gelenleri.
FİNÂ-İ BELDE Beldenin civarı.
SÜKKÂN-I BELDE Şehirde oturanlar. Şehir sâkinleri.