• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
EMAN Korkusuzluk. * Af ve yardım dileme. Eminlik. (Bak: Aman)

Ottoman » Turkish Indirect results Top
DÂR-I EMÂN Müslümanların zimmetini kabul eden veya müslümanlarla sulh halinde olan, gayr-i müslim bir ahalinin memleketi.
EMAN-HAH f. Eman isteyen, eman diliyen, aman diyen.
EMN Ü EMÂN Korkusuzluk ve emniyet hâli.