• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
ENDAM f. Beden. Vücud. * Vücudun tenasübü. Vücudun görünüşü. * Letafet. İntizam ve üslub.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
AB-ENDAM f. Güzellik. Güzel endam.
ARZ-I ENDÂM Boy-pos gösterme.
BED-ENDAM f. Endâmı bozuk, biçimsiz, çarpık.
ENDAM-I MEVZUN Düzgün endam, düzgün beden.
HEFT-ENDAM Vücudumuzda yedi organ.
HÜSN-Ü ENDAM Vücut güzelliği.
NA-ENDAM f. Muntazam olmıyan. Biçimsiz, gayr-ı muntazam.
NÂZİK-ENDÂM f. Lâtif ve güzel vücutlu. Nâzik endamlı.
SERV-ENDAM f. Selvi boylu. Uzun ve biçimli boylu olan kimse.