• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
KADR İtibar. Değer, kıymet. Haysiyet. Derece miktarı. Miktar. Meblağ. Takat. Takdir, rızkı taksim eylemek. Gına.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
ALÂ-KADR-İL-İMKAN Olabildiği kadar. İmkânı nisbetinde.
ALÂ-KADR-İL-İSTİTAA Elden geldiği kadar, güç yettiği nisbetinde.
ALÂ-KADR-İT-TAKA Güç yettiği kadar.
ÂLİ-KADR Çok takdir edilen. Yüksek değer sahibi. Kadr ü kıymeti yüksek. * Meşhur bir çeşit lale.
GİRAN-KADR f. Kadr u itibar sahibi. Hürmet edilen kimse.
KADR SURESİ Kur'an-ı Kerim'de 97. sure olup İnna Enzelna diye de söylenir.
KADR-ŞİNAS (Bak: Kadir-şinas)
LEYLE-İ KADR Ramazân-ı mübârekin ve senenin en kudsi ve kıymetli gecesi. Kur'ân âyetlerinin ilk defa vahiy ile gelmeye başladığı gece. (Bak: Ramazan)
REFİ'-ÜL KADR Şanı, kadri, değeri yüce olan.