• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
KEREM Nefaset, izzet, şeref. Al-i-cenâbâne ihsan, inâyet. * Kıymetli şeyleri kemal-i rıza-i nefisle verme. * Mecd ve şeref. *Cenab-ı Hakk'a atfolunursa eltaf ve ihsan-ı İlâhî kasdedilmiş olur. * İnsan hakkında vasıf sureti ile zikrolunursa; mehasin-i ahlâk ve ef'âl kasdolunur.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
BİNT-ÜL KEREM şarap, hamr.
CUD U KEREM Cömertlik, eli açıklık.
KÂN-I KEREM Kerem, lütuf ve ihsan menbaı.
KEREM ETMEK Müsâade etmek, lutfetmek. Razı olmak.