• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
SADR Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi. * Kalb, göğüs, ön. * Meclisin önü ve en muteber yeri. Reisin oturduğu yer. * Rücu. * Bir aruz kalıbı. * Baş, reis, başkan. * Oturulacak yerlerin en iyisi.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
BENÂT-ÜS SADR Endişe. * Hayal. * Kederler.
SADR-I ÂLİ Vezirlerin veya vekillerin başkanı. Sadrâzam.
SADR-I AZAM Baş vezir, padişahın vekili, başvekil.
SADR-I İSLÂM Baş vezir, padişahın vekili, başvekil.
SAFA-YI SADR f. Gönül şenliği, kalbin itmi'nan ve sevinç içerisinde olması, meserret üzere olmak.