• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
BERABER f. Birlikte bulunan. * Müsavi, eşit. * Bir hizada olan. * Refakat, birlik.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
BERABER MÎ-ZENEND HER ŞEY Herşey berâber söylüyor, çarpıyor, konuşuyor.
SABA-BERABER f. Sabâ rüzgârı gibi lâtif ve hafif.