• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
KEMÂ (Ke ile Mâ edatlarından mürekkebdir) "Gibi" mânâsına gelir.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
EKULÜ KEMÂ KÂLE Onun söylediği gibi söylerim (meâlinde.)
EV-KEMA KAL Söylediği gibi. Söylendiği gibi. * Hadis-i Şerifi lâfzı ile aynen nakletmekte bir hata olmuşsa, mes'uliyetten kurtulmak için bu kelâm söylenir. "Bu naklettiğim hadisin metninde yanlışım varsa Peygamber (A.S.M.) aslında nasıl söylemiş ise aynen onu kastediyorum" demektir.
KEMÂ BİŞ f. Aşağı yukarı. Takriben.
KEMÂ Fİ-L-EVVEL Evvelki gibi.
KEMÂ Fİ-S-SÂBIK Eskisi gibi.
KEMÂ HİYE (Kemâ hüve) Onun gibi, nitekim, olduğu gibi.
KEMÂ HİYE HAKKUHÂ Gereği gibi.
KEMÂ HÜVE-L-MUTAD Mutad olduğu ve alışıldığı üzere.
KEMÂ KÂNE Eskiden olduğu gibi, eski tarzda.
KEMÂ KÂNE Fİ-S-SÂBIK Eskisi gibi, eskisindeki gibi.
KEMA YENBAGÎ İcabettiği gibi, uygun olduğu üzere, lâyıkı gibi.
KEMÂ-HÜVE (Bak: Kemâ hiye)