• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Portuguese Top
worn Hear! {wɔ:rn}
 • {A} usado

English » Portuguese Indirect results Top
age-worn {'eıdʒ,wɔ:rn}
 • {A} senil
care-worn {'keər,wɔ:rn}
 • {A} aflito, ansioso, preocupado
time-worn {'taım,wɔ:rn}
 • {A} secular, gasto pelo tempo
toil-worn {'tɔıl,wɔ:rn}
 • {A} cansado de labutar, gasto pelo trabalho
way-worn {'weı,wɔ:rn}
 • {A} viajante
well-worn Hear! {,wel'wɔ:rn}
 • {A} já gasto, já sem interesse, usado
worn-out Hear! {,wɔ:rn'aʋt}
 • {A} cansado, estafado, extenuado, fatigado, aborrecido, sono: com sono, farto