• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     
Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|
English » Turkish Indirect results Top
prior Hear! {'praıər}
 • {A} önceki, eski, sabık, önce, öncelikli, kıdemli
 • {N} manastır başrahibi, dini kuruluş yetkilisi, tarikat ileri geleni
prior s. evvel, evvelki, sabık. prior to his death ölümünden evvel.
prior i. manastırda baş rahip. priorate, priorship

i. manastır baş rahibinin rütbe veya makamı. prioress

i. kadın manastırı baş rahibesi.
prior s.
1. önceden planlanmış.
2. önceki, evvelki, sabık.
prior pri.or pray'ır Sıfat * önceki, evvelki, sabık.

German » Turkish Indirect results Top
Prior
 • {N} manastır yöneticisi

English » English Indirect results Top
Prior Hear!
Preceding in the order of time; former; antecedent; anterior; previous; as, a prior discovery; prior obligation; -- used elliptically in cases like the following: he lived alone [in the time] prior to his marriage.
a.
Prior Hear!
The superior of a priory, and next below an abbot in dignity.
a.

English » Spanish Indirect results Top
prior Hear! {'praıər}
 • {A} anterior, importante: más importante, preferente
 • {N} prior (M)

Spanish » English Indirect results Top
prior
 • {N} prior

English » French Indirect results Top
prior Hear! {'praıər}
 • {A} précédent, antérieur, préalable
 • {ADV} avant
 • {N} prieur (M)

English » Russian Indirect results Top
prior Hear! {'praıər}
 • {A} прежний, предшествующий, предшествовавший, более важный, первоочередной, более веский
 • {N} приор (M), настоятель (M)

English » German Indirect results Top
prior Hear! {'praıər}
 • {A} vorherig, vorausgehend, früher, älter
 • {N} Prior (M)

German » English Indirect results Top
Prior
 • {N} prior

English » Italian Indirect results Top
prior Hear! {'praıər}
 • {A} precedente, anteriore, prioritario
 • {N} priore (M)

English » Chinese (Simpl.) Indirect results Top
prior Hear! {'praıər}
 • {A} 过急的, 先
 • {N} 预先

English » Chinese (Trad.) Indirect results Top
prior Hear! {'praıər}
 • {A} 過急的, 先
 • {N} 預先

English » Arabic Indirect results Top
prior Hear! {'praıər}
 • {A} سابق, مسبق
 • {ADV} قبل
 • {N} له الحق في, رئيس الديرة, مدة رئاسة الديرة, رئاسة الديرة

English » Portuguese Indirect results Top
prior Hear! {'praıər}
 • {A} prévio, antecedente, anterior, precedente, mais importante
 • {N} prior

Portuguese » English Indirect results Top
prior
 • {N} prelate, priest, prior

English » Greek Indirect results Top
prior Hear! {'praıər}
 • {A} προγενέστερος, πρότερος
 • {ADV} πριν
 • {N} ηγούμενος

Sonuclarinin bu ekranda cikmasini istemediginiz dilleri kaldirabilirsiniz. Bunu yapmak icin Ayarlar bölümümüzü ziyaret ediniz! (Dikkat! Aradığınız kelimenin sonucunu göremeyişiniz o dili devre dışı bıraktığınızdan dolayı olabilir. Tekrar etkinleştirmek için Ayarlar'a gidiniz.)