• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » Turkish Top
Kazak Kazakistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse * Güney Rusya'da yaşayan Slavlaşmiş bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse * Kazaklara özgü olan, Kazaklarla ilgili olan