• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » Turkish Top
hain Hiyanet eden (kimse) * Zarar vermekten, üzmekten veya kötülük yapmaktan hoşlanan (kimse) * Bazen sitemli bir seslenme olarak kullanilir * Kötü bir niyet taşiyan