• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » Turkish Top
kurultay Ulusal toplanti * Bir kuruluşun, temel işleri konuşmak için belli sürelerle veya gerektikçe yaptigi genel toplanti, kongre * Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara baglandigi meclis