• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » Turkish Top
olmak Varlik kazanmak, meydana gelmek, vuku bulmak * Gerçekleşmek veya yapilmak * Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak * Bir şeyi elde etmek, edinmek * Bir durumdan başka bir duruma geçmek * Herhangi bir durumda bulunmak * Uygun düşmek, yerinde görülmek * Yetişmek, olgunlaşmak * Hazirlanmak, hazir duruma gelmek * Bulunmak * (özne olarak zaman bildiren kelimelerle) Geçmek, tamamlanmak * Sürdürmek, yürütmek * Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak * (zaman bildiren bir isimle) Yaklaşmak, gelip çatmak * Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek * Özne bir isim tamlamasi oldugunda, belirtenin belirtilene ait oldugu düşüncesini anlatir * Ek fiilin geniş zamani olan -dir (-dir) anlaminda kullanilir * Sarhoş olmak * Uymak, tam gelmek * Yitirmek, elinden kaçırmak * Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak * Bu fiilin geniş zamanının tekil üçüncü kişisi olumlu oldugunda kabul, olumsuz oldugunda ret anlatir * (bir şeyle birlikte) Bir olayla karşilaşmak; başina kötü bir şey gelmek * (ne ile birlikte) Ne gibi bir ilginin bulundugunu sormak veya hiçbir ilgi olmayacagini belirtmek için kullanilir * Yol açmak * Bir isim veya sifatin belirttigi durumu almak * Sifat-fiil eki almiş kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur (yar.) * (hastalik anlatan bir kelimeyle) Hastaliga yakalanmak, tutulmak