• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     
Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|
Turkish » English Indirect results Top
kazmak
  • {V} dig, excavate, trench, cave, cave in, disinter, grub, hole, hollow, hollow out, mine, pick, pick up, sink, spud
kazmak /ı/ to dig, excavate, or trench. kazdığı çukura kendisi düşmek to fall into one´s own trap.
kazmak * to dig; to excavate; to trench.
kazmak dig
kazmak excavate

Turkish » French Indirect results Top
kazmak creuser, buriner, piocher, effondrer, excaver, graver, fouir

Turkish » German Indirect results Top
kazmak
  • {V} aufhacken, ausheben, aushöhlen, umhacken, wühlen
kazmak ausgraben, eingraben, graben, gravieren, wühlen, ziehen
kazmak ausgraben; einschneiden, gravieren, schnitzen.
kazmak Graben m

Turkish » Russian Indirect results Top
kazmak
  • {V} рыть, копать, выкапывать, перерывать, докапываться, ковыряться, мотыжить, ковырять, гравировать, выкопать, перервать, перерыть, докопаться, ковырнуть, выгравировать

Turkish » Spanish Indirect results Top
kazmak cavar

Turkish » Italian Indirect results Top
kazmak intagliare, scavare, vangare

Turkish » Greek Indirect results Top
kazmak εξορύσσω, εγχυράσσω, σκάβω,
Yunanca Sözlük'e katkılarından dolayı TÜM YAZILIM'a teşekkür ederiz.

Turkish » Turkish Indirect results Top
kazmak Herhangi bir araçla toprağı açmak, oymak * Bu yolla çukur, kuyu, yol vb.oluşturmak * Hakketmek

Sonuclarinin bu ekranda cikmasini istemediginiz dilleri kaldirabilirsiniz. Bunu yapmak icin Ayarlar bölümümüzü ziyaret ediniz! (Dikkat! Aradığınız kelimenin sonucunu göremeyişiniz o dili devre dışı bıraktığınızdan dolayı olabilir. Tekrar etkinleştirmek için Ayarlar'a gidiniz.)