• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Top
amour-propre /amurpropr(õ) / nm özsaygı, izzetinefis; onur
amour-propre [le] özsaygı, izzetinefis; onur

French » Turkish Indirect results Top
amour /amur / nm sevgi; aşk, sevda un amour de çok güzel bir faire l'amour aşk yapmak pour l'amour de için, -in aşkına
propre /propr(õ) / adj temiz; özgü, has; kendi; elverişli, yarar, uygun nom propre özel ad propre à yatkın sens propre sözlük anlamı en propre kendi malı gibi un propre à rien işe yaramaz
amour [le] sevgi; aşk, sevda
en propre kendi malı gibi
faire l'amour aşk yapmak
féru d'amour çılgınca âşık
herbe d'amour unutmabeni (çiçeği)
nom propre özel ad, özel isim
pour l'amour de için, -in aşkına amouracher
pour l'amour de Dieu Allah rızası için, Allah aşkına
propre à yatkın
sens propre sözlük anlamı
un amour de çok güzel bir
un mariage d'amour aşk evliliği
un propre à rien işe yaramaz