• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

French » Turkish Top
monter /moñte / v (yukarı) çıkmak; yükselmek; kabarmak; binmek; fiyatı artmak; çıkarmak; gerekli şeyleri sağlamak; kurmak, döşemek; takmak; kızdırmak monter à bicyclette bisiklete binmek monter à cheval ata binmek monter dans l'avion uçağa binmek monter dans le train trene binmek monter la garde nöbet tutmak monter la tête kışkırtmak monter sur les planches aktör olmak se monter à varmak, çıkmak se monter la tête coşmak
monter (yukarı) çıkmak; yükselmek; kabarmak; binmek; fiyatı artmak; çıkarmak; gerekli şeyleri sağlamak; kurmak, döşemek; takmak; kızdırmak

French » Turkish Indirect results Top
monter à bicyclette bisiklete binmek
monter à cheval ata binmek
monter à la tête baş döndürmek
monter d'un cran çok kazanmak
monter dans l'avion uçağa binmek
monter dans le train trene binmek
monter en graine tohuma kaçmak
monter la garde nöbet tutmak
monter la tête kışkırtmak
monter le coup à qn aldatmak
monter qch en épingle ortaya koymak
monter sur le trône tahta çıkmak
monter sur les planches aktör olmak
monter sur les tréteaux oyuncu olmak
monter sur ses grands chevaux küplere binmek
monter un cheval à poil ata eyersiz binmek
se monter à varmak, çıkmak
se monter la tête coşmak