• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
tear Dinle! {teər}
 • {N} camdaki defo, yırtık, yarık
 • {V} yırtmak, koparmak, yarmak, yolmak, paralamak, yırtılmak, yarılmak, kopmak, hırpalanmak, fırlamak, hızla koşmak
tear Dinle! {tıər}
 • {N} gözyaşı
tear i .gözyaşı; gözyaşına benzer şey; damla; çoğ. keder. tear bomb göz yaşartıcı bomba. tear gas göz yaşartıcı gaz. in tears ağlamakta .weep bitter tears acı acı ağlamak .teary s gözyaşları ile ıslanan, göz yaşları ile dolu.
tear f. (-tore, -torn)

i. yırtmak; yarmak; koparmak; çok hırpalamak; kopmak; yırtılmak, yarılmak; çılgın gibi koşmak;

i. yırtık, yırtık şey; (argo) cümbüş, çılgınca eğlence; çılgınca hareket. tear down k.dili. yıkmak, kötülemek. tear into k.dili. saldırmak. tear ones hair saçını başını yolmak. tear sheet bir mecmua veya kitaptan seçilip. kesilen sayfa. tear up harap etmek, colloq. köstebek yuvasına çevirmek; yırtmak. wear and tear yıpranmış olma.
tear i. gözyaşı.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
tear one's hair
 • {ID} saç: saçını başını yolmak
tear to pieces
 • {V} paramparça etmek, parçalamak, yırtmak, paralamak
tear to ribbons
 • {ID} lime lime etmek
tear to tatters
 • {A} paçavraya çevirmek, paramparça etmek
tear about
 • {V} deli gibi oraya buraya koşmak
tear away
 • {V} koparmak, ayırmak, kurtarmak
tear bomb
 • {N} gözyaşartıcı bomba
tear down
 • {V} sökmek
tear gas {'teərgæs}
 • {N} gözyaşartıcı gaz
tear off
 • {V} koparmak, ayırmak
tear-off {'teər,ɒf}
 • {A} yırtılabilen, ayrılabilen
tear oneself away
 • {V} ayrılmak, kendini kurtarmak
tear open
 • {V} yırtıp açmak
tear out
 • {V} yırtıp çıkarmak, koparmak, dışarı fırlamak
tear smth. open
 • {V} yırtıp açmak
tear-stained {,tıər'steınd}
 • {A} gözyaşı ile ıslanmış, üzerinde gözyaşı izleri olan, yaşlı
tear up
 • {V} kökünden sökmek, harap etmek, yırtıp atmak, paramparça etmek, yukarı fırlamak
a telltale tear
 • {N} sahte gözyaşı
wear and tear
 • {N} zamanla eskime, kullanılarak aşınma, amortisman
pull at/tear at/tug at one´s heartstrings -i çok duygulandırmak; -in yüreğini cız ettirmek.