• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
accompany Hear! {ə'kʌmpənı}
  • {V} eşlik etmek, refakât etmek, birlikte olmak, yanında olmak, aynı anda yapmak, katılmak
accompany f.
1. eşlik etmek, refakat etmek, beraberinde gitmek.
2. müz. eşlik etmek, refakat etmek.
3. ile beraber (bir şey) yapmak: He accompanied the curse with a box on his ear. Küfürle beraber kulağına bir tokat attı. Didn´t you accompany your lecture with slides? Konferansını verirken dialar göstermedin mi?
4. beraberinde -i getirmek: Forgetfulness can accompany this disease. Bu hastalık beraberinde unutkanlığı getirebilir.
5. ile beraber içilmek/yenilmek: White wine accompanied the fish. Balıkla beraber beyaz şarap içildi.
6. ile beraber olmak: What sort of pictures will accompany this text? Bu metinle beraber ne tür resimler olacak?
accompany f. bir kimseye arkadaş olmak, yanında bulunmak, beraberinde gitmek veya gelmek, refakat etmek, rehberlik etmek; (müz). eşlik etmek; maiyetinde bulunmak ; ilâve etmek, eklemek.
accompany ac.com.pa.ny ık^m'pıni Fiil * eşlik etmek, refakat etmek.
accompany bir kimseye arkadaş olmak, yanında bulunmak, berab