• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
arrive Hear! {ə'raıv}
  • {V} gelmek, varmak, ulaşmak, gelip çatmak, doğmak, başarmak, başarı kazanmak
arrive f. varmak; gelmek: When will we arrive? Ne zaman varacağız? Has the mail arrived? Posta geldi mi?
arrive f. gelmek, vâsıl olmak, varmak, ulaşmak, yetişmek. arrival

i. geliş, varış; gelen kimse.
arrive ar.rive ırayv' Fiil * varmak; gelmek: When will we arrive? Ne zaman varacağız? Has the mail arrived? Posta geldi mi?
arrive gelmek, vâsıl olmak, varmak, ulaşmak, yetişmek. ar

English » Turkish Indirect results Top
What time will we arrive?
  • {PHR} varmak: Saat kaçta varacağız?
When will the flight arrive?
  • {PHR} inmek: Uçak ne zaman inecek?
arrive at
  • {V} varmak
arrive at a decision
  • {V} karara varmak
arrive at a decision karara varmak.
arrive at a decision * karara varmak.
arrive in ulaş
arrive at varmak
arrive at a decision karara varmak
what time will we arrive saat kaçta varacağız
when will the flight arrive uçak ne zaman inecek