• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
correspond Hear! {,kɔ:rə'spɒnd}
  • {V} haberleşmek, uymak, yaramak, benzemek, karşılığı olmak, yazışmak, mektuplaşmak
correspond f. uymak, uygun gelmek, tekabül etmek, karşılamak; benzemek. correspond to tekabül etmek, benzemek. correspond with mektuplaşmak muhabere etmek, haberleşmek.
correspond f.
1. (to/with) (-e) uymak, tekabül etmek: It corresponds with what she said. Onun dediklerine uyuyor.
2. to (biri/bir şey) (başka birinin/başka bir şeyin) benzeri olmak: The Turkish il corresponds to the English county. Türkiye´deki ilin İngiltere´deki benzeri kontluktur.
3. (with) (ile) mektuplaşmak.
correspond cor.re.spond kôrıspand' Fiil * {(to/with)} uymak, tekabül etmek: It corresponds with what she said. Onun dediklerine uyuyor. * {to} (biri/bir şey) (başka birinin/başka bir şeyin) benzeri olmak: The Turkish [il] corresponds to the English county. Türkiye'deki [il]in İngiltere'deki benzeri kontluktur. * {(with)} (ile) mektuplaşmak.
correspond uymak, uygun gelmek, tekabül etmek, karşılamak; be

English » Turkish Indirect results Top
correspond to
1. uy.
correspond to uy
make correspond uyum sağla