• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
found Hear! {faʋnd}
 • {V} kurmak, temelini atmak, dayandırmak, dayanmak, dökmek (demir), kalıba dökmek
found f. bak. find.
found f. kurmak.
found f. kalıba dökmek.
found f. kalıba dökmek, dökmek, eritmek. founder

i. dökmeci, dökmeci ustası.

English » Turkish Indirect results Top
found guilty
 • {PHR} suçlu bulundu
be found guilty
 • {V} suçlu bulunmak
lost-and-found
 • {N} kayıp eşya bürosu
Have you checked the lost-and-found?
 • {PHR} kayıp: Kayıp eşya bürosuna baktınız mı?
Where is the lost-and-found?
 • {PHR} kayıp: Kayıp eşya bürosu nerede?
You should check the lost-and-found.
 • {PHR} kayıp: Kayıp eşya bürosuna gitmelisiniz.
new-found {,nu:'faʋnd}
 • {A} yeni bulunmuş, yeni keşfedilmiş
Adapter Not found Bağdaştırıcı Bulunamadı
be found wanting kusurlu bulunmak.
File not found Dosya bulunamadı
Files Found Bulunan Dosyalar
found a solution bir çözüm buldu
found out
1. kurmak. temelini atmak. dayandırmak. dayanmak. dökmek (demir). kalıba dökmek.
Label not found Etiket bulunamadı
New Hardware Found Yeni Donanım Bulundu
No cells found Hücre bulunamadı
No list found. Select a single cell within your list and Microsoft Excel will find the rest of the l Liste bulunamadı. Listenizde bir tek hücreyi seçin; Microsoft Excel listenin devamını sizin için seçecektir
No objects found Nesne bulunamadı
Not Found Bulunamayan
Path not found Yol bulunamadı