• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
page Hear! {peıdʒ}
  • {N} sayfa, komi, içoğlanı, peyk, şövalye eğitimi alan çocuk
  • {V} çağrı cihazını aramak, otelde birini komiyle çağırttırmak, sayfa numarası vermek
page i. sayfa.

f. (bir yazının) sayfalarını numaralamak.
page i.
1. (otelde) komi.
2. içoğlanı.
3. uşak.

f. hoparlör ile çağırmak.
page i.

f. iç oğlanı; resmi kıyafetli el ulağı, otel garsonu; uşak;

f. hoparlör ile çağırmak.
page i.

f. sayfa; matb. bir sayfalık dizgi; kaydetmeye değer bir olay;

f. kitap sayfalarını numaralamak; matb. sayfa halinde dizmek. page through kitabı okumadan sayfalarını çevirmek.

English » Turkish Indirect results Top
front page
  • {N} baş sayfa
full-page {,fʋl'peıdʒ}
  • {A} tam sayfa
web page
  • {N} sayfa: web sayfası
title page {'taıtəl,peıdʒ}
  • {N} baş sayfa
type page
  • {N} sayfa kalıbı
About Cover Page Editor Kapak Sayfası Düzenleyicisi Hakkında
Active code page not available from CON device Etkin kod sayfası CON aygıtından kullanılamıyor
active page yürürlükteki sayfa
Add Page Field Sayfa Alanı Ekle
alternate code page öteki kod sayfası
alternate code page öteki kod sayfası
alternate code page öteki kod sayfası
alternate code page diğer kod sayfası
alternate code page öteki kod sayfası
Arabic page numbers Normal rakamla sayfa numaraları
automatic page break Otomatik sayfa başı / sonu
Automatic Page Breaks Otomatik Sayfa Sonları
Automatic Page Breaks Otomatik Sayfa Kesmeleri
automatic page number Otomatik sayfa numarası
base page taban sayfası

Turkish » English Indirect results Top
veya page up or page up
Page Up Page up