• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
peg Hear! {peg}
  • {N} ağaç çivi, askı kancası (elbise), çamaşır mandalı, kazık (kısa), bahane, dübel, sodalı viski [Brit.], akort vidası, mazeret, vesile
  • {V} ağaç çivi ile çakmak, kazık çakarak sabitlemek, belirlemek, saptamak, atmak (taş vb.)
peg i. tahta çivi; askı, kanca; mec. sebep, vesile, bahane; ing. sodalı viski veya konyak; derece, mertebe; müz. yaylı çalgılarda akort anahtarı. peg leg k.dili tahta bacak; tahta bacaklı adam. pegtop

s. paçası dar olan. peg top topaç. clothespeg

i. ing. elbise askısı; çamaşır mandalı. around peg in a square hole bulunduğu yere yakışmayan kimse. take one down a peg bir kimseyi küçük düşürmek.
peg f. (-ged, -ging) tahta çivi ile mıhlamak, yerine mıhlamak; çiviler çakarak yerini işaret etmek; alıp satmak suretiyle fiyatlarda istikrar sağlamak; k.dili atmak. peg away (at) istikrarlı bir ,sekilde çalışmak.
peg i.
1. ağaç çivi.
2. askı, kanca.
3. gerekçe; bahane.
4. k. dili derece.
5. müz. mandal.

f. (

pegged,

pegging)
1. ağaç çiviyle çivilemek.
2. up İng. (çamaşırı) mandallayarak asmak.
3. (fiyat, ücret v.b.´ni) sabit tutmak.
4. k. dili atmak.
peg peg peg İsim * ağaç çivi. * askı, kanca. * gerekçe; bahane. Konuşma Dili * derece. music * mandal. Fiil [D] pegged, pegging * ağaç çiviyle çivilemek. British * {up} (çamaşırı) mandallayarak asmak. * (fiyat, ücret v.b.'ni) sabit tutmak. Konuşma Dili * atmak.