• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
setting {'setıŋ}
 • {N} düzenleme, dizme, bileme, çerçeve, olay yeri, hikâyenin geçtiği yer, set, sahne, dekor, beste, batış, sertleşme (çimento vb.), bir kişilik yemek takımı, testere diş çaprazını ayarlama
setting (i.) kakılmış şey, mücevher yuvası; bir defada kuluçkaya konulan yumurtalar; tiyatro dekor; konunun geçtiği yer ve zaman, ortam; batma, gurup; bir kişilik yemek takımı; beste.
setting i.
1. ortam.
2. edeb. zaman ve mekân.
3. tiy. (oyunun bir sahnesine ait) dekor.
4. (mücevher için) yuva ve tırnakları.
5. beste.
6. (bir kişilik) yemek takımı veya çatal bıçak takımı; (bir yemek masasına ait) tabak çanak ve çatal bıçak.
7. ayar.
8. gökb. gurup, batma.
setting ayar
setting set.ting set'îng İsim * ortam. literature * zaman ve mekân. theater * (oyunun bir sahnesine ait) dekor. * (mücevher için) yuva ve tırnakları. * beste. * (bir kişilik) yemek takımı veya çatal bıçak takımı; (bir yemek masasına ait) tabak çanak ve çatal bıçak. * ayar. astronomy * gurup, batma.

English » Turkish Indirect results Top
setting on fire
 • {N} tutuşturma
quick-setting
 • {A} çabuk donan
Can you make a new setting?
 • {PHR} çerçeve: Yeni çerçeve yapabilir misiniz?
setting free
 • {N} salıverme
setting-rule {'setıŋru:l}
 • {N} satır [dakt.]
setting-stick {'setıŋstık}
 • {N} kompas
setting-up {'setıŋʌp}
 • {N} ayarlama
setting-up exercises
 • {N} egzersiz, jimnastik
altimeter setting altimetre ayarı
Change Setting Ayarı Değiştir
Change setting for Değişecek ayarlar
Commands for setting options Seçenekleri ayarlama komutları
Current Setting(s) Geçerli Ayarlar
Edit Resource Setting Kaynak Ayarını Düzenle
Error setting new hard disk parameters Yeni sabit disk parametrelerini atama hatası
Error setting the default drive to drive %c Varsayılan sürücüyü %c: sürücüsüne ayarlama hatası
Hardware using the setting Donanımın kullandığı ayar
margin setting Kenar boşluğu ayarı
Modify Setting Ayarı Değiştir
Original setting Özgün ayar