• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
thirdly {'ɵɜ:rdlı}
  • {ADV} üçüncü olarak
thirdly
1.

s.,

i.,

z. üçüncü;

i. üçte bir; müz. üçlü; çoğ., huk. dul kadına kocasından kalan üçte bir miras, mak. üçüncü vites;

z. üçüncü olarak. third class üçüncü sınıf; üçüncü mevki; adi, aşağılık. third class mail (A.B.D.) postada açık gönderilen matbua.
2. üçüncü olarak.
thirdly üçüncü olarak
thirdly üçüncü olarak zf.