• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
AHEN-DEST f. Demir elli, eli demir gibi olan.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
AB-DEST f. Namaz ve sair dini ibadetler için usulüne uygun olarak, el, ağız, burun, yüz, dirseklere kadar kolları ve topuk kemiği üzerine kadar ayakları üçer defa yıkamak ve kulaklara, başa ve enseye meshetmektir. * Azarlama, paylama.
AHEN Demir. * Mc: Sert. Zincir. Kılıç.
AHEN-ÂŞİYÂN f. Dikiş yüksüğü.
AHEN-BE f. Dokunacak bezin veya çulhanın iki yanına konan demirli ağaç. Bu demirli ağaç bezin buruşukluğunu da açar.
AHEN-CÂN f. Demir canlı. * Katı yürekli. * Sabırlı, tahammüllü.
AHEN-DİL f. Demir yürekli, kahraman. * Merhametsiz, acımasız kimse.
AHEN-GER f. Demirci. Demir yapan veya satan.
AHEN-GERÎ f. Demircilik.
AHEN-KEŞ f. Demiri çeken. Mıknatıs.
AHEN-PUŞ f. Demirler giymiş. Zırh kuşanmış.
AHEN-RÜBÂ f. Demiri kapan, mıknatıs.
ASMANÎ ÂHEN f. Yıldırım.
ÇERB-DEST f. Eli işe yatkın. Sür'atli, eli çabuk.
ÇİRE-DEST f. Becerikli, eli işe yatkın olan.
DERD-DEST Elde. Elde etmek, yakalamak, tutmak. Ahz. * Yapılmakta ve rüyet edilmekte olan.
DEST (C.: Düsut) Dört bucaklı yastık ve elbise. * Hile.
DEST f. El, yed. * Mc: Kudret, fayda, nusret, galebe. * Düstur. * Tasallut. * İkmâl. * Âlî makam. Meclisin şerefli yeri.
DEST Ü PÂ(Y) El ve ayak.
DEST-ALAY f. Bulaşık el, bulaşmış el.
DEST-BE-DEST f. Elden ele, el ele. * Peşin satış. * Birbirine bitişik olan.