• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
GERDE f. İsimlere eklenerek; etmiş, yapmış, eylemiş gibi mef'uller yapılır.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
ISTIFA-GERDE f. Seçilen. Seçilmiş bulunan.
İNZİVA-GERDE f. İnzivaya çekilen.