• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
HOCA f. Muallim. Efendi. Muteber ve büyük zât.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
HOCA TAHSİN EFENDİ (FİLÂTÎ) (Vefatı: Mi. 1880) Yanya civarından (Filâtlı) olup Osmanlı Alimlerinin sonuncularındandır. Tarih-i Tekvin ve Esas-ı İlm-i Hayat gibi eserleri vardır.
HOCA-İ DÂNÂ Âlimlerin hocası, çok büyük âlim kimse.
HOCA-İ KÂİNAT Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir nâmı.
HOCA-VÂRİ Hocaya benzer surette.
NASREDDİN HOCA (Mi: 1208 -1284) Mizahlı, güldürücü sözleri ile meşhur bir zâttır. Akşehir, Sivrihisar Medreselerinde okumuş, Selçuklular zamanında yaşamıştır.