• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
ISTIFA-GERDE f. Seçilen. Seçilmiş bulunan.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
GERDE f. İsimlere eklenerek; etmiş, yapmış, eylemiş gibi mef'uller yapılır.
ISTIFA Bir şeyin iyisini seçip ayıklamak. * Bir şeyi ıslâh edip sâfileştirmek. * Seçmek. Ayıklamak.
İBRÂ-İ İSTİFA Bir kimsenin, başka birisindeki hakkını aldığına dair ikrar etmesi.
İNZİVA-GERDE f. İnzivaya çekilen.
İSTİFA Alacağını borçludan tamam olarak almak. * Kabz-ı ruh etmek.
İSTİFA-YI KISAS Kısas hakkının bilfiil yerine getirilmesi. Câni hakkında kısas cezasının tatbik edilmiş olması.
İŞTİFA' İyi olma, şifa bulma.