• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » Turkish Top
paralel Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanip giden (şeyler), koşut, muvazi * Yer küresi üzerinde çizildiği var sayılan, ekvatora paralel çemberlerden her biri * Bir dönel yüzeyin, eksene dik bir düzlemle kesiti